Sport Klub Brno z.s.
IČO: 266 65 158
Přívrat 1963/30, 616 00  Brno

Příspěvky na rok 2023 ve výši 1 500,-Kč uhraďte na účet č. 26665158/5500. Jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo.
SKB indoor

Celoroční provoz.

Rezervace na telefonním čísle: 777 670 212

Nejedlého 1, Brno - Lesná
skb@skb.cz sport.klub.brno@seznam.cz