Příspěvky na rok 2018

 

Dospělí 1 500,-Kč

Do 16-ti let  500,-Kč

Příspěvky je nutné uhradit nejpozději  do 31.12.2017.

 

Příspěvky, prosím, zasílejte na klubový účet č.26665158/5500 a jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo (včetně prvního trojčíslí - 116, tj. např. 1160000).