Sport Klub Brno z.s.

IČO: 266 65 158
Přívrat 30, Brno 616 00
www.skb.cz

+420 608 755 679
+420 777 670 212
sport.klub.brno@seznam.cz

 

 

Příspěvky na rok 2021

Vážení členové, zajistěte si včas federační kartu na rok 2021 uhrazením členského příspěvku nejspozději do ledna 2021. Po obdržení karet na federační konferenci  si je následně můžete vyzvednout na SKB indooru. Budeme Vás včas o tomto termínu informovat.

 

Příspěvky na rok 2021

 

Příspěvky na rok 2021 ve výši 1 500,-Kč je potřebné uhradit nejpozději do konce ledna 2021 na klubový účet č. 26665158/5500. Jako variabilní symbol uvádějte Vaše členské číslo. 

 

SKB INDOOR

 
Indoor na ulici Nejedlého 1, Brno, je pro Vás celoročně v provozu. Rezervace jsou možné na telefonním čísle 777 670 212.